Kültürünüz

Değerleriniz

Hedefleriniz

Aksiyonlarınız

Metrikleriniz

Mevcut durumun fotoğrafını çekmek ve organizasyonel gereksinimler doğrultusunda paydaşlar ile kurulacak diyaloğun yöntemini oluşturmak deneyim işidir. Aldığımız aksiyonların çalışan deneyimi noktasında sağladığı faydayı doğru ve güçlü bir iletişimle anlatabilirsek, motivasyon ve bağlılığı sıcak tutabiliriz. Bağ zor kurulur ama kolayca zayıflayabilir. İç iletişim için strateji kurgulamak, planlama yapmak, tasarlanacak içeriğin yayını için mecralar yaratmak ve ölçmek gerekir.