• İşveren Markası Stratejisi:

  • Harika bir çalışan deneyimi, aidiyet duygusu yüksek çalışanlar!

  • İşveren markası stratejisi, bir şirketin işveren olarak algılanma biçimini belirleyerek; üstün yetenekleri çekme, işe yerleştirme ve elde tutma olarak özetleyeceğimiz yetenek yönetimi kabiliyetini önemli ölçüde etkiler. Güçlü bir işveren markası stratejisi oluşturmak için birlikte neler yapıyoruz gelin bir göz atalım.

1. İşveren Değer Önermesi (Employee Value Proposition, EVP) Belirleme

İlk adım olarak, şirketinizi diğerlerinden ayıran benzersiz özellikleri belirleyerek, kısaca EVP şeklinde ifade edilen, İşveren Değer Önermesi çalışmasını yaparak değer vaadinizi oluşturuyoruz. EVP’nizin; şirket kültürünüzü, öne çıkan özelliklerinizi, kariyer gelişim fırsatlarınızı ve rekabet avantajlarınızı içermesine dikkat ediyoruz.

2. Hedef Kitlenizi Anlama

Hedef çalışan profilinizin temel özelliklerini ve tercihlerini birlikte belirliyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirmek ve çalışan bağlılığını artırmak için stratejinizi, çekmek istediğiniz yeteneklerin değerleri, beklentileri ve motivasyonları üzerine inşa ediyoruz.

3. Marka Denetimi Yapma

Mevcut çalışanlardan gelen geri bildirimleri değerlendirerek, anketler düzenleyerek ve çevrimiçi incelemeleri analiz ederek mevcut işveren markanızı değerlendiriyoruz. Bu çalışmayı, güçlü yönleriniz ve gelişim alanlarınızı belirlemenize yardımcı olma için yapıyoruz.

4. Tutarlı Marka Mesajları Oluşturma

İş ilanlarınızda, sosyal medya hesaplarınızda, kariyer sayfalarınızda ve iç iletişim çalışmalarınızda tutarlı bir şekilde iletişim sağlamak için, değer vaadinizle (EVP) uyumlu, net ve tutarlı bir mesaj oluşturuyoruz.

5. Aday Deneyimini Optimize Etme

İşe alım ve onboarding (oryantasyon) süreçlerinizi iyileştirerek daha iyi bir çalışan deneyimi yaratıyoruz. Adaylarınıza; şirket kültürü, beklentiler ve büyüme fırsatları hakkında şeffaf bir iletişim sunmanızı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz.

6. Çalışan Savunuculuğunu Kullanma

Çalışanlar, yaşadıkları olumlu deneyimleri ve edindikleri içgörüleri paylaşma eğiliminde olmayabilirler. Çalışanları bu paylaşımları yapmaya motive edecek ortamı yaratmanızda size destek oluyoruz. Sosyal mecralar aracılığıyla mevcut ağları kullanarak benzer yetenekleri çekmek için etkili bir stratejiyi birlikte oluşturuyoruz.

7. Sosyal Medya ve Çevrimiçi Platformları Kullanma

Güçlü bir işveren markası oluşturmak için sosyal medya platformlarında etkili bir varlık oluşturmanızı sağlıyoruz. Şirket kültürünü, çalışan başarılarını ve katılımı vurgulayarak potansiyel çalışanlara çekici bir görüntü sunup etkileşim yaratabilmeniz için çalışıyoruz.

8. Çalışan Gelişimine Yatırım Yapma

Çalışanlar için profesyonel büyüme ve gelişim fırsatlarını vurguluyoruz. Kariyer yolculuğu esnasındaki başarı hikayelerini paylaşarak çalışanların uzun vadeli hedeflere ulaşma konusundaki potansiyelini öne çıkarıyoruz.

9. Ölçüm Yapma ve Uyarlama

İşveren markası çalışmalarınızın başarısını ölçmek için KPI’lar uyguluyoruz. Stratejinizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Geri bildirim ve metriklere dayanarak ayarlamalar yapıyoruz.

10. Departmanlar Arası İşbirliği Yapma

İnsan kaynakları, kurumsal iletişim, pazarlama gibi departmanları işveren markası stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasına dahil ederek ilerliyoruz. Tüm ekiplerin tutarlı bir marka imajını tanıtmak konusunda uyumlu olmasına önem veriyoruz.

İşveren markası stratejinizi güçlendirmeniz, çalışan deneyiminizi iyileştirmeniz ve bağlılık yaratabilmeniz için, hep birlikte bu adımları takip ediyoruz. Bu yolda ekibinizin bir parçası gibi çalışmaktan keyif alıyoruz.