• Markanız insanlara ne anlatıyor?
  • Peki çalışanlarınız?
  • Bu çatı altında çalışan insanların mutluluğunu, dışarıdan bakanlar anlayabiliyor mu?

İşveren markası iletişimi, çalışan mutluluğunun nasıl sağlandığını, bütünsel bir kimlik çerçevesinde hazırlanmış içeriklerle, hedef kitleye, doğru kanallardan anlatma işidir.

Marka iletişimine dolaylı etkisi vardır. Bu yüzden ‘–mış gibi’ yapılmaz.

Yetenek yönetimi süreçlerini oldukça destekleyen bir unsurdur.

Sosyal medya üzerinde -etkin bir plan dahilinde- içerik üretilmesi, hesapların dikkatli yönetilmesi ve takip edilmesi gerekir.